Algemene voorwaarden

Wij van Best of Travel houden van duidelijkheid. We staan voor transparante communicatie en laten dat ook zien in onze duidelijke voorwaarden. Hieronder staan onze voorwaarden uitgebreid beschreven. Heeft u naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties:


ANVR Reizigersvoorwaarden De ANVR is een internationaal erkende belangenorganisatie voor de reisbranche en vertegenwoordigt vele reisbureau- en reisorganisatie ondernemingen. Op deze wijze garanderen wij een hoge kwaliteit reizen en informatie daarover. De rechten en plichten van u en van ons reisbureau zijn vastgesteld in de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld. De ANVR werkt o.a. samen met de SGR en het Calamiteitenfonds. Bekijk de ANVR Reizigersvoorwaarden.

De SGR Garantieregeling De SGR heeft als doel om reizigers te beschermen tegen faillissementen. Zij geven garantie op overeenkomsten voor vervoer, reis en verblijf die u heeft afgesloten bij een aangesloten organisatie. Bij financiële problemen of faillissementen van de reisorganisatie betaalt de SGR onder voorwaarden, de reis en/of verblijf. Let op losse vliegtickets vallen niet onder deze regeling. Meer weten? Bekijk hier de volledige garantieregeling.

Het Calamiteitenfonds De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u aanspraak kunt maken als de reis of een deel van de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan worden uitgevoerd. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dat zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. Let op dat het Calamiteitenfonds geen uitkering doet voor reizen die nog niet zijn aangevangen. Wilt u na een calamiteit niet naar een bestemming afreizen? Raadpleeg dan één van onze kantoren. De bijdrage voor het Calamiteitenfonds is 2,50 euro per boeking. Meer weten? Bekijk de website van het Calamiteitenfonds.

 

Naast de voorwaarden van de bovenstaande organisaties hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:


Algemene voorwaarden Best of Travel 

  1. Bedrijfsgegevens en bereikbaarheid Best of Travel 

Bedrijfsgegevens 

Best of Travel 

Best of Travel is onderdeel van: Travelcenter Nederland Meijerijstraat 1 KVK: 17082394 

Bereikbaarheid 

Telefoonnummer: 085-2018466 E-mailadres: info@bestoftravel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur (tenzij anders gemeld, m.u.v. erkende feestdagen) 

  1. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met één of meerdere reizigers.  2.2 Voorafgaand aan het sluiten van een reisovereenkomst, wordt de inhoud van deze voorwaarden (digitaal) beschikbaar gesteld en wordt hiernaar verwezen. 2.3 Indien er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden ook deze voorwaarden voorafgaand aan de boeking (elektronisch) beschikbaar gesteld. 

  1. Reisvoorwaarden Best of Travel 

De navolgende bepalingen zijn door Best of Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken. 

3.1 Overeenkomst 

3.1.1 De organisator, of namens deze, de doorverkoper heeft voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.   3.1.2 Bij telefonisch gesloten reisovereenkomsten is de reiziger pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator of, namens deze, de doorverkoper de reis schriftelijk heeft bevestigd.  Zodra reiziger een (aan)betaling doet, dan geldt de betaling als bewijs van acceptie van de reisovereenkomst.  3.1.3 Binnen 24 uur na totstandkoming van de reisovereenkomst heeft de hoofdboeker het recht om, zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. De hoofdboeker heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij ‘cruisereizen’, ‘lijndienst vervoersbiljetten’ met strikte voorwaarden m.b.t. annulering en/of wijziging. 

3.2 Aanbetaling 

Bij het tot stand komen van de overeenkomst met Best of Travel wordt de reiziger geacht binnen 3 werkdagen een aanbetaling te voldoen. De hoogte van de aanbetaling bedraagt de volledige kostprijs van de eventuele vliegtickets, de volledige kostprijs van eventuele niet restitueerbare onderdelen en 20% van de kostprijs van het landarrangement. Best of Travel dient de reiziger ten alle tijden voorafgaand aan het tot stand komen van de boekingsovereenkomst op de hoogte te stellen van de hoogte van de aanbetaling. 

3.3 Restantbetaling 

Het restant van de reissom dient uiterlijk 42 dagen voor de vertrekdatum in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt Best of Travel de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van 5 werkdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geannuleerd door Best of Travel. Best of Travel behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen bij de reiziger. Reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend. 

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom direct te worden voldaan. 

3.4 Annulering door de reiziger 

Indien de overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, brengt Best of Travel, naast de reeds in rekening gebrachte reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening: - Vanaf de dag dat de boeking is bevestigd tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling + eventuele extra kosten die leveranciers in rekening brengen (alleen als deze in totaliteit boven het bedrag van de aanbetaling uit komen).  - Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling + 50% van de restantbetaling;  - Bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot met de dag van vertrek de volledige reissom. 

3.5 Wijzigingen door de reiziger 

Indien de reiziger een wijziging wenst aan te brengen aan de boeking dan dient dit ten alle tijden door de hoofdboeker, schriftelijk aangevraagd te worden. Best of Travel zal ten alle tijden binnen 2 werkdagen reageren op het wijzigingsverzoek van de reiziger. Naast eventuele kosten die de leveranciers (accommodaties, luchtvaartmaatschappijen, excursieorganisators, etc.) in rekening brengen rekent Best of Travel altijd €35,- wijzigingskosten per wijziging. 

3.6 Klachten 

Mochten er zich tijdens de reis problemen omtrent de door de reiziger geboekte diensten voordoen, dan dient de reiziger indien van toepassing ten alle tijden eerst contact op te nemen met de lokale partners ter plaatse, zij zijn het eerste aanspreekpunt. Kunnen zij de reiziger niet verder helpen of is de reis niet bij een lokale agent ondergebracht, dan dient de reiziger contact op te nemen met het noodnummer van Best of Travel in Nederland op +31 6 1819 7856 (ook per Whatsapp te bereiken).  Indien er tijdens de reis geen melding is gemaakt en Best of Travel niet de kans heeft gekregen de problemen van de reiziger ter plaatse op te lossen, is Best of Travel niet verplicht de klacht in behandeling te nemen. 

3.7 Vaccinaties en Documenten 

Voor mogelijke - verplichte - vaccinaties dient de reiziger zich ruim voor vertrek te wenden tot de huisarts en of GGD. Voor reizen buiten Nederland dient de reiziger in het bezit te zijn van een voor de bestemming geldig reisdocument, zoals een paspoort. Een eigen reisdocument is ook verplicht voor kinderen bij reizen buiten Nederland. Kinderen onder de 18 jaar die reizen zonder dat beide ouders meereizen hebben een toestemmingsverklaring nodig. De reiziger dient zelf te controleren of ook een visum of andere reisdocumenten noodzakelijk zijn. Wij raden het aan om voor vertrek nogmaals na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

3.8 Persoonsgegevens 

De 1e officiële voornaam en achternaam (indien getrouwd, voor vrouwen de meisjesnaam), op het vliegticket, ferry- of treinticket van de reiziger dienen overeen te komen met de gegevens in het paspoort. Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaart-, ferry- en/of treinmaatschappij de reiziger weigeren. Best of Travel is niet voor kosten aansprakelijk voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van dergelijke vervoerstickets of de gevolgen van zo'n weigering. Best of Travel verzoekt de reiziger dan ook vriendelijk bij ontvangst van de factuur en/of reisdocumenten de gegevens zorgvuldig te controleren om evt. extra kosten (wijzigingskosten, her uitgifte ticket) te beperken. 

3.9 Reisbescheiden 

Circa 10 dagen voor vertrek neemt Best of Travel telefonisch of per mail contact op met de reiziger om het in ontvangst nemen van de reisbescheiden af te stemmen. Bij de reisbescheiden ontvangt de reiziger alle benodigde vouchers en informatie voor de reis.