Privacy


In de Best of Travel nieuwsbrief delen wij onze reiservaringen met u en voorzien we u van tips en adviezen per email.Best of Travel is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar producten en diensten. Graag willen wij naar u helder en transparant zijn in de toelichting op ons privacy beleid. Zo bent u op de hoogte op welke wijze Best of Travel persoonsgegevens verwerkt van haar klanten en bezoekers van de website. De persoonsgegevens van u, onze klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Best of Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Best of Travel B.V., Meijerijstraat 1, 5461 HK Veghel. Klik hier voor meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid.