Restantbetaling


Het restant van de reissom dient u uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek te hebben voldaan zoals staat vermeld op de reisovereenkomst. Bij het niet tijdig betalen (nadat wij u daar schriftelijk op hebben gewezen) behouden wij het recht de reis te annuleren. Alle daaruit voortvloeiende annuleringskosten zullen wij u helaas in rekening moeten brengen. Reserveert u een reis met een vertrek binnen zes weken, dan dient de reissom in een keer te worden voldaan. U kunt uw betaling aan ons op de volgende manieren voldoen: Contant of pin Bankoverschrijving of iDEAL Voor meer informatie en de voorwaarden omtrent betalingen verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden. De informatie in onze algemene voorwaarden is bindend.